Nika Hrazdil

mentoring

Čo je mentoring?

Mentoring je proces pravidleného radenia sa so skúsenejším človekom v konkrétnej oblasti.

Ide o pravidelné osobné/online stretnutia, ktoré majú vopred stanovený cieľ. Jednotlivé stretnutia nemusia mať presnú štruktúru, priebeh stretnutí je prispôsobený Vašej osobnosti a vychádza zo vzájomnej dohody medzi nami.

Fázy mentoringu?

1. fáza – budovanie dôvery medzi mentorom a mentorovaným – teda medzi Vami a mnou, spoznávanie sa navzájom a stanovenie efektívnych spôsobov vzájomnej spolupráce
2. fáza – najintenzívnejšia fáza, v ktorej sa budem snažiť porozumieť Vašim cieľom, ktoré chcete dosiahnuť a budem spolu s Vami hľadať spôsoby, ako Vám v tom viem aktívne pomáhať.
3. fáza – budem podporovať Vašu postupnú nezávislosť a samostatnosť v oblastiach, na ktorých budeme spolu pracovať.

Cieľ mentoringu.

Cieľom mentoringových stretnutí je rozvoj Vašich vedomostí a schopností vo vybranej oblasti a zároveň pomoc pri nadobudnutí sebavedomia, emocionálnej vyrovnanosti a Váš osobnostný rast.

Čo sa očakáva od mentorovaného?
  • mentoring si vyžaduje určitý čas a prípravu. Je potrebné zvážiť vopred svoje možnosti, aby spolupráca bola efektívna.
  • ideána frekvencia stretávania je 60 min. 1-2krát mesačne, v závislosti od Vašich individuálnych možností a potrieb. Samozrejme je možné aj menej časté stretávanie, o to viac sa očakáva Vaša samostatná práca.
  • vyžaduje si aktívnu komunikáciu iniciovanú Vami – pravidlene,  jasne, zrozumiteľne a otvorene.
  • mentoring si vyžaduje určitú dávku osobnej disciplíny a odhodlania. Mojou úlohou nie je nútiť alebo tlačiť Vás do plnenia dohodnutých krokov k dosiahnutiu vopred stanoveného cieľa.
  • zodpovednosť za vlastný osobnostný rast a napredovanie je plne na Vašich pleciach a ja Vám v tom budem oporou podľa všetkých svojich schopností a v tej najlepšej vôli.
Osobné stretnutia alebo virtuálny mentoring?

Uprednostňujem osobné stretnutia, avšak v dnešnej popandemickej dobe sme sa už naučili efektívne komunikovať aj vo virtuálnom svete. Ak je pre vás z rôznych dôvodov výhodnejšie mať mentoring takýmto spôsobom, vieme sa stretnúť online cez WhatsApp v dohodnutom termíne.

Pre pravidelné stretnutia sa rozhodnete až po úvodnom stretnutí, na ktorom si prejdeme Vaše očakávania od mentoringu. Prvé stretnutie Vás vôbec nezaväzuje k pravidleným stretnutiam, je to len možnosť, ktorá je tu pre Vás a Váš osobnostný rast v oblasti, ktorú si vyberiete. 

Osobnostný alebo biznis mentoring?

Je na Vás, aký cieľ si zvolíte pre svoj mentoringový program. Či si vyberiete biznis alebo osobnostný mentoring, v určitom bode sa budú procesy a úlohy prelínať. Z vlastných skúseností a tiež zo skúseností s mnohými inými ženami, ktorým som sa počas svojej praxe venovala viem, že základ je vo vnútri každej z nás.

Pokiaľ nemáte vyriešené vlastné vedomie svojej hodnoty, ak nie ste emocionálne v pohode a nie ste vyrovnaná sama so sebou, nebudete vedieť napredovať ani v biznis oblasti. Bude sa Vám ťažko prezentovať svoje produkty alebo služby, veľmi náročné bude pre vás nastaviť si vhodnú cenotvrobu. Komunikácia na sociálnych sieťach bude pre vás takmer ako nočná mora.

Preto ani pri biznis mentoringu sa nevyhneme tomu osobnostnému. Je však len na Vás, ako sa rozhodnete na sebe pracovať a plniť spolu dohodnuté úlohy, aby ste dosiahli svoj vytúžený cieľ.

A na záver… nie je všetko o číslach. Podstata je ukrytá v spokojnosti. No v biznise sú čísla takmer nevyhnutné. A tak budeme spolu pracovať v oboch oblastiach.

Cena stretnutia

Po úvodnom stretnutí, ktoré bude trvať 60min, máte možnosť nastaviť si svoj mentoringový program podľa svojich možností s frekvenciou, na akej sa spolu dohodneme.

Frekvenciu stretnutí si vieme následne dohodnúť a meniť podľa Vašich aktuálnych potrieb.

Zrušenie osobného mentoringového stretnutia menej ako 48h pred plánovaným termínom je spoplatnené v plnej sume mentoringového stretnutia.