Nika Hrazdil

Služby

Poradenstvo

Poskytujem poradenstvo v oblasti výchovy a tiež sprevádzam ženy na ich ceste objavenia seba samej, v hľadaní svojho ja a uvedomovaní si toho, čo skutočne potrebujú, aby mohli žiť svoj život naplno.

Mentoring

Pravidelné osobné stretnutia, ktoré majú vopred stanovený cieľ. Jednotlivé stretnutia nemusia mať presnú štruktúru, priebeh stretnutí je prispôsobený Vašej osobnosti a vychádza zo vzájomnej dohody medzi nami.